06 OTT   07 OTT
inizio campagna olivicola 2018  raccolta olive molitura e degustazione olio novello